Siemens, sürdürülebilirliği sağlık sektörüne taşıyor

Siemens, sağlık işletmelerine yeni bir geleceğin kapılarını açıyor. Yeşil+ Değerlendirme süreci ile hastaneler, geleceğe daha hazırlıklı ve verimli bir yapıya kavuşuyor. Günümüzde sağlık kurumları yalnızca hizmet kalitesinde değil, rekabetçilik anlamında da güçlü olmak zorunda. Güçlü olmanın koşulları ise iyi yönetilebilirlik, verimlilik odaklı olmak ve ekolojik değerlere sahip olmak şeklinde sıralanıyor. Bunu başaran hastaneler, geleceği daha hazır bir şekilde karşılarken, kalite çıtasını yükseltiyor, verimliliğini artırıyor ve daha etkin bir çalışma sistemine sahip olabiliyor. Siemens?in Yeşil+ Hastaneler yaklaşımı tam bu noktada devreye giriyor. Çevrecilik, verimlilik ve kalite olmak üzere üç farklı bileşene sahip olan Yeşil+ Hastaneler, bir sağlık işletmesini bu bileşenler temelinde değerlendirerek mevcut durumun tespit edilmesini sağlarken iyileştirilebilir yönlerini ortaya çıkararak geleceğe hazırlanmasını sağlıyor. Yeşil+ Hastaneler?deki ?Çevrecilik? bileşeni, sağlık sunucularının daha az enerji tüketmesini sağlayan bina altyapılarına sahip olması ile enerji tasarrufuna olanak tanıyan yeni kuşak manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme sistemleri ile karbon salımının azaltılmasını sağlayan çözümler bütününü ifade ediyor. Bir diğer bileşen olan ?Verimlilik? ise, yeni kurulan işletme ve kurumlara başlangıçta daha hızlı ilerleyebilme fırsatı tanımanın yanında mevcut sistemlerin de daha verimli kullanılabilmesinin yolunu açıyor. Klinik iş akışları ile klinik harici tüm operasyonların süreç bazlı prosesleri bu bileşenle tanımlanırken, ekipmanların doğru planlamayla kullanımı ve sağlık BT altyapısı ile tüm sistemlerin birbiriyle entegrasyonunu sağlıyor. Günümüzün sürdürülebilirlik odaklı dünyasında, Yeşil+ Hastaneler?in ?Kalite? bileşeni büyük rol oynuyor. Bu bileşen, hasta süreçlerinin ve bilgilerin doğru tanımlanması, güvenli bir şekilde saklanması, gerektiğinde de bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi için öneriler getirirken, doğru ve hızlı bir teşhis ve tedavi sürecinin de gerçekleştirilmesini sağlıyor. Günümüzde, artan şehir nüfusları ve yoğunluğu, şehir yaşamının zorlu yaşam koşulları ile birleştiğinde hastanelere başvuran kişi sayısı da bunun bir sonucu olarak yükseliyor. Siemens?in Yeşil+ Değerlendirme çözümü bugün pek çok hastanenin başvurulacak çözümler listesinin başında yer alıyor. Bu kurumlardan biri olan Almanya?daki St.Marien Amberg Kliniği, geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda, Yeşil+ Hastaneler?in önemli bir aşaması olan Yeşil+ Değerlendirme?den geçti. Bu sayede hangi alanlarda eksiklikleri olduğunu tespit etme fırsatı yakalamanın yanında benzerlerine veya diğer sağlık hizmeti sunucularına göre karşı olan konumunu da belirlemiş oldu. Yeşil+ Değerlendirme sürecini hastanelere öz denetim olanağı veren, iyileştirme potansiyelinin açığa çıkarılması ile ekonomik ve ekolojik hedeflerin gerçekleştirilmesinde ön ayak olan standardize edilmiş değerlendirme metodu olarak niteleyen St.Marien Amberg Kliniği Klinik Şef Yardımcısı ve Kalite Yönetim Müdürü Dr.Harald Hollnberger, yönetiminde bulunduğu klinikte gerçekleştirilen süreci ise şu cümlelerle aktarıyor: ?Süreçte ilk olarak çevre, kalite ve verimlilik bileşenleri incelendi. Bu bileşenlerden elde edilen ana veriler test edildi ve hastanenin tüm bölümlerindeki yetkililere danışılarak değerlendirilmeye alındı. Enerji verimliliği, binanın altyapısı, iletişim, iş akışı ve tıbbi teknikler gibi, bir hastanenin gerçek bir işletme olduğunu teyid eden başlıklar üzerinden yapılan değerlendirmelerde elde edilen araştırma sonuçları Yeşil+ Skor olarak adlandırılan sürdürülebilirlik endeksindeki yerimizi öğrenmemizi sağladı. Bir sonraki Yeşil+ Radar sistemi ise sahip olduğumuz güçlü ve zayıf yönlerimizi net olarak ortaya koydu. İyileştirmeler öncesinde gerçekleştirilen bu kapsamlı süreçle yol haritamızı doğru bir şekilde çizmeyi başarabildik.? Siemens?in Yeşil+ Hastaneler yaklaşımının, bir işletmeyi yalnızca tıbbi cihaz ve ekipmanlar anlamında değil, enerji verimliliği, etkin hasta yönetim uygulamaları gibi farklı alanları da kapsadığını belirten Siemens Sağlık Türkiye Sektör Lideri T.Ufuk Eren, değerlendirmeye tabi tutulan kurumun ekolojik değerler anlamında da gelişim gösterdiğine dikkat çekiyor. Siemens?in dünya genelinde sürdürülebilirlik kavramının yaygınlaşması için en fazla çaba sarf eden firmalardan biri olduğunu belirten Eren, Yeşil+ Hastaneler konseptinin ve Yeşil+ Değerlendirme çözümünün, sağlık sektöründe sürdürülebilirliğin kapılarını açan bir uygulama olduğunun altını çiziyor. Hastaneler, Yeşil+ Değerlendirme ile sürdürülebilir gelecek için ilk adımı atıyor Siemens, hastanelere sunduğu son teknoloji tıbbi cihaz ve ekipmanların haricinde bakım ve servis hizmetleri sunan, ama belki de daha önemlisi Yeşil+ Hastaneler yaklaşımı ve Yeşil+ Değerlendirme çözümü ile onları geleceğe hazırlayan bir şirket. Dünya, azalan kaynaklar, artan nüfus vb. sebepler nedeniyle sürdürülebilir bir geleceğe ihtiyaç duyuyor. Yeşil+ Hastaneler yaklaşımı ihtiyaç duyulan her açıdan kurumları destekleyen bir yapıya sahip. Çevre, Kalite ve Verimlilik başlıkları, Yeşil+ Hastaneler?in temelini oluşturuyor. Bu yaklaşım kapsamında bir hastanenin sürdürülebilirlik performansını ortaya koyuyor, çevresel boyutlarıyla sürecin verimliliğini tespit ediyor ve izlenmesi gereken yolu belirliyoruz. Yeşil+ Değerlendirme, bu sürecin en önemli parçası. Yaptığımız değerlendirmelerle hastanelerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ediyor, kurumların sürdürülebilirlik anlamında gelişmeleri için çevre koruma, süreç verimliliği ve bakım kalitesini daha ileri götürecek önlemler hakkında bilgilendiriyoruz. Amacımız, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların sektörün genelinde uygulanmasını sağlamak. Böylece, yalnızca sektörün değil, dünyanın da sürdürülebilirliğine katkıda bulunma yolunda bir adım daha atacağız. * CNBC-E Business Dergisi, Nisan 2012 sayısı  Facebooktwitterlinkedin

Etiketler:, , ,

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz