Siemens, Yeşil+ Hastaneler kuracak

   Siemens Sağlık Sektörü, sahip olduğu in vivo (görüntüleme) ve IT çözümlerine, 2006 ve 2007 yıllarında yaptığı önemli yatırımlarla birlikte in vitro       (laboratuar) teşhis çözümlerini de ekleyerek moleküler tıp ve kişiye özgü tıp alanlarında dünyanın en büyük entegre teşhis çözümleri sunan ilk firması. Son dönemde dünyanın en hızlı ve en az radyasyon veren ileri görüntüleme ürünlerini geliştirdiklerini söyleyen Siemens Sağlık Sektörü Lideri Ufuk Eren,?Yeşil+Hastaneler projesine de odaklandık. Bu proje İle Siemens, enerji tasarrufu ve daha düşük emisyon salınımı sağlarken, hastanelerin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaları için iş akışlarını ölçüyor ve düzenliyor? diyor.

Siemens özellikle elektrik-elektronik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri. Faaliyetlerini üç sektöre yöneltmiş durumda. Bunlar: enerji, endüstri ve sağlık. Sağlık sektörünün dünyadaki en büyük tedarikçilerinden biri konumunda olan Siemens; tıbbi görüntüleme, terapi sistemleri, laboratuar sistemleri, PACS/RIS sistemleri, hastane bilgi yönetim sistemleri ve işletme cihazlarında trendleri de belirleyen bir kuruluş, Şirket, müşterilerine önlemden erken tanıya, tedaviden tedavi sonrası bakıma kadar sağlık sektörünün tüm aşamaları için tek kaynaktan ürünler ve çözümler sunuyor. Sahip olduğu in vivo ve IT çözümlerine, 2006 ve 2007 yıllarında yaptığı önemli yatırımlarla birlikte in vitro teşhis çözümlerini de ekleyerek moleküler tıp ve kişiye özgü tıp alanlarında dünyanın en büyük entegre teşhis çözümleri sunan ilk firması olan Siemens, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye?de alanında önemli bir yerde konumlanıyor. Bunda Siemens?in sağlık sektör liderliğini yürüten Ufuk Eren?in payı büyük.2010 yılından itibaren, yürütmekte olduğu Türkiye Sağlık Sektörü Liderliği görevine ek olarak Siemens AG Klinik Ürünler Bölümü Merkez Doğu Avrupa ve Rusya Merkez Asya bölge lideri olarak 26 ülkeden de sorumlu. Eren ile Siemens?in Türkiye?deki faaliyetlerine, sektörde Hakim olduğu alanlardan yeni projelerine kadar pek çok konuyu konuştuk.

Tıbbi cihaz pazarının Türkiye?deki büyüklüğü ve Siemens?in pazardaki konumu hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye?de tıbbi cihaz pazarı 2 milyar doların üzerinde bir pazar. Siemens bu pazarın her tarafında yok. Görüntüleme, terapi, laboratuar ve sağlık IT?si alanlarında varız. Görüntülemede pazarda lideri, laboratuarda ise 3. konumdayız. Hem Dünyada hem Türkiye?de entegre teşhis konusunda tek firmayız. Bu konuda da benzer bir firma yok.

Entegre teşhis konusunu açar mısınız? Son üç yılda içine girdiği ve yine dünyada lider olduğu bir diğer alan da in vitro teşhis (laboratuar).Yani vücut içerisinden alınan sıvının, laboratuar ortamında teşhis edilmesi, Siemens?in sağlık alanında lider olduğu konulardan bir diğeri de, dünyadaki en büyük IT firması olması. Bu da zaten Siemens?i dünyada tek ve lider entegre teşhis firması haline getiriyor. Entegre teşhisin ne demek olduğunu biraz daha açmak gerekirse şunları söyleyebiliriz: Tam olarak teşhis koyabilmek için yalnızca vücudun içerisini görüntülemek yeterli değil. Bunu in vitro ve in vivo teşhisten aldığınız bilgiyi, gelişmiş bilişim teknolojisi ortamınla birleştirerek entrgre teşhisi oluşturabiliriz. Biz buna ?Entegre teşhis? diyoruz. Entegre teşhisin amacı da kişiye yönelik sağlığa doğru gitmek.

Siemens, hasta güvenliği ve radyasyon seviyesini düşüren ürünler sunuyor. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Bilgisayarlı tomografide (BT) hasta bakımı ve radyasyon seviyesinin düşürülmesi ile ilgili sürekli göserdiği çabalar sonucunda Siemens sağlık sektörü, SIERRA-Siemens Radiation Reduction Alliance (Siemens Radyasyon Düşürme Birliği) sistemini devreye sokmuş ve BT?de doz azaltma girişimlerini ilerletmek üzere bir uzmanlar kurulu oluşturmuştur. Bu yeni Düşük Doz Uzmanlar Kurulu, radyoloji, kardiyoloji ve tıbbi fizik alanlarında uzman ve BT dozları ile ilgili yayınları nedeniyle tüm dünyada tanınan 15 kişiden oluşmaktadır. Kurulun amacı üreticilerin teknolojilerini ne şekilde geliştirmeye devam edebileceklerine ilişkin önerilerde bulunmak ve kullanıcıların, BT?de doz azaltma çabalarını bir kademe ileri taşıyacak prosedürleri daha iyi benimsemelerine yardımcı olmaktır. Düşük Doz Uzmanlar Kurulu?nun Mayıs 2010?da Gerçekleşen ilk toplantısında ortaya atılan en önemli önerilerden biri, piyasada hali hazırda mevcut olan birçok BT doz düşürme teknolojisinin Kliniksel açıdan kullanım oranını arttırmak için uygulanabilecek yöntemler ile ilgiliydi.

Siemens Ar-Ge yatırım yapan şirketlerin başında geliyor. Şirket, Ar-Ge?ye ne kadarlık bir bütçe ayırıyor? Siemens, rekabet avantajı yaratan ürünler geliştiriyor. Sağlık Ar-Ge yatırımlarının yüzde 65?i yeni ve devrim yaratan inovatif ürünler geliştirmek üzere kullanılıyor. Şirket, sağlık Ar-Ge yatırımlarına yıllık tüm dünyada yaklaşık 1 milyar Euro harcıyor. Endüstri ortalaması yüzde 5 ile yüzde 9 iken Siemens Sağlık Ar-Ge harcaması satışa oranla yüzde 9 ila yüzde 11?dir. Türkiye?de yaptığımız klinik ve Ar-Ge işbirliği anlaşmaları sayısı ile Siemens Sağlık?ın ilk 20 ülkesi arasındayız.2011 hedefimiz ilk 10 ülke arasına girmek.

Şirketin Türkiye?de Ar-Ge çalışmalarında işbirliğine gittiği üniversiteler var mı? Evet var. Siemens AG ile Ar-Ge ile işbirliği çerçeve anlaşması ve Siemens Sağlık Türkiye ile proje anlaşması çerçevesinden Hacettepe Radyoloji departmanı ile nörogirişimsel radyoloji ve vasküler girişimsel radyoloji alanlarında anjiyografi ürünlerimizin geliştirilmesi çalışmaları ile bilgisayarlı tomografi konusunda işbirlikleri yürütülmekte. Boğaziçi Üniversitesi ile tıbbi görüntüleme laboratuarı için işbirliğimiz söz konusu. Bilkent Üniversitesi?nde İSE Elektrik Elektronik Bölümü ile ameliyatlarda X ışını yerine artık MR teknolojisinin kullanılmasını sağlayacak yeni nesil cihazların Türk bilim adamları ile birlikte geliştirilmesi konusunda işbirlikleri yürütüyoruz.

Geçtiğimiz ay başlattığınız bir yarışma var. Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Geçtiğimiz ay tüm dünyada başlattığımız bir yarışma ile yüksek lisans ve doktora da dahil olmaz üzere her yaştan öğrenciyi geleceğin yaratıcıları arasında yer almaya davet ettik. Yarışmanın 1?inci,2?inci ve 3?üncüleri sırasıyla 5000 Euro, 3000 Euro ve 2000 Euro ödül kazanacak. İlk 10 adaya,3 ay boyunca Siemens mucitleriyle birlikte gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışma imkanı verilecek. Siemens A.G,ilk 10?da yer alan adayların, ulaşım ve konaklama masraflarını da ayrıca ödeyecek.

Siemens tarafından geliştirilen ve günümüzde önemli bir referans noktası haline gelen Yeşil+Hastane Projesi hakkında bilgi verir misiniz? Yeşil+ Hastane yaklaşımının üç ayrı bileşeni bulunuyor. Bu bileşenleri çevrecilik, bileşenini; sağlık sunucularının daha az enerji tüketmesini sağlayan bina altyapılarının kurulması ve enerji tasarrufuna imkan veren yeni kuşak manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme sistemleri ile karbon salınımının azaltılmasını sağlayan çözümler olarak tanımlıyoruz. Sağlıkta IT?nin yaygın kullanımı kağıt, film ve arşivleme işlemlerini azaltmasıyla dikkat çekerken, çevreye olan etkiyi düşürmenin yanında kaynakların doğru kullanılmasıyla maliyetlerin düşmesini de engelliyor.?Verimlilik bileşeni; yeni kurulan işletme ve kurumların başlangıçta daha hızlı ilerleyebilmesi fırsatını sunarken, mevcut sistemlerin de daha verimli kullanılabilmesinin yolunu açıyor. Klinik iş akışları ile klinik harici tüm operasyonların süreç bazlı prosesleri bu bileşenle tanımlanırken, ekipmanların doğru planlamayla kullanımı ve sağlık IT altyapısı ile tüm sistemlerin birbiriyle entegrasyonunu sağlıyor. Sürdürülen bu süreç, tüm klinik iş süreçlerinin optimizasyonunda zaman, yer ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliğin artmasını sağlıyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımına sahip bir hastanede önemli konulardan biri de çevreci ve ekonomik olmanın yanında hasta bakımında kalitenin korunmasıdır.?Kalite bileşeni ise; hasta süreçlerinin ve bilgilerin doğru tanımlanması, güvenli bir şekilde saklanması, gereğinde de bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi doğru ve hızlı bir teşhis ve tedavi süreci için büyük önem taşır.

Yeşil+Hastane olabilmek için hastaneler hangi süreçlerden geçiyor? Siemens?in Yeşil+Hastaneler hizmeti enerji tasarrufu ve daha düşük emisyon salımı sağlarken, hastanelerin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaları için iş akışlarını ölçüyor ve düzenliyor. Bunun için Yeşil+Değerlendirme (Green+Check)ile hastanelerin, çevre, kalite ve verimlilik alanlarındaki güçlü ve zayıf yanlarınızı gözden geçirmek ve böylece hastanelerin sürdürülebilirlik endeksini belirlemek üzere bazı çalışmalar yapılıyor.

Peki,?Yeşil+Değerlendirme? hangi aşamalardan oluşuyor? Önce hastane tarafından doldurulan bir anketin değerlendirilmesi yapılıyor. Kurumun tüm önemli departmanlarında yetkililerle görüşmeler yapılıyor. Hastanedeki tüm süreçler incelendikten sonra sürdürülebilirlik endeksi belirleniyor. Hastanenin geliştirilmesi için daha derinlik analiz raporları ve atılması gereken belirli adımlara ilişkin öneriler sunuluyor. Bu raporda yatırım maliyeti ve yatırımın geri dönüşüm süresi dahil pek çok detay yer alıyor.

Siemens, sağlık sektörüne yönelik çevreci ürünler geliştiriyor. Bu ürünleri biraz açar mısınız? Geçtiğimiz yıllarda sağlık sektörünün ?yeşil? portföyü satış hacmi açısından da düzenli bir büyüme gösterdi. 2008 yılında satışların yalnızca yüzde 8?ini oluştururken, 2010 yılında yüzde 12?ye ulaştı. Siemens, üç yeni sağlık ürününü daha çevreci portföyünü dahil etti: Somatom Definition Flash bilgisayarlı tomografi, Axiom Luminos dRF floroskopi sistemi ve Ysio X-ray sistemi dahili değerlendirmelerin yanı sıra harici denetimleri de başarıyla tamamlandı. Bu ürünlerden birini ele almak gerekirse, Somatom Definition Flash Bilgisayarlı Tomografi akciğer görüntülemelerinde önceki modelleri kıyasla ortalama yüzde 45 daha az enerji kullanıyor, kalp görüntülemelerinde ise bu tasarruf yüzde 85?lere ulaşıyor. Bu ürün pazarda bulunan BT tarayıcıları arasında en yüksek çekim hızını ve en düşük doz (radyasyon) düzeylerini sunuyor. Hızı acil durumlarda teşhis konulmasında büyük kolaylık sağlıyor, özellikle fazla çekim süresine dayanamayan kalp veya klostrofobik hastalar ile çekim esnasında hareketsiz kalmaları çok zor olan bebek ve çocuk hastalar için son derece önemli.4 saniyede tüm vücut tomografisi, 0.25 saniye kalp anjiyosu gerçekleştirebiliyoruz. Somatom  Definition Flash ile bir kalp taraması 1 milisievert?in (MsV) altında gerçekleştiriliyor, oysa bu prosedür için ortalama etkin doz genellikle 8 ila 20 milisievert (MsV) arasında bulunuyor. Ayrıca, genellikle BT cihazlarında dönen parçalarını dengeleyen ağırlıklar için kurşun kullanırken bu cihazda demir kullanılmıştır.

?Siemens Akademi bin kişiye dokundu?

Siemens?in 2005 yılında Siemens Akademi?yi kurduğuna da değinen Eren, şunları anlatıyor:?Türkiye?de sağlık konusunda yönetici yetiştirme, sağlık konusunda mevcut yöneticilerin yetkinliklerini artırmak amacıyla kuruldu. Sahip olduğumuz portfolyoyu daha iyi anlayacak bir yönetici takımı oluşturmak, bu konuda bir katma değer sağlamak istiyorduk pazara. Bu bağlamda Türkiye?de sağlık yönetimi konusunda da çok fazla alternatif yok. Anadolu Sağlık Merkezi İle birlikte sağlıkta MBA programı yapıyoruz. Radyoloji Derneği ile beraber radyoloji yönetim okulu yapıyoruz. Kendi içimizdeki kaynaklar ve dışarıdan kaynaklarla biomedikal okulu, hemşirelik yönetimi okulu açıyoruz. Bine yakın kişiye dokunduk bu zamana kadar.?

Kalite ödülüne sahip Siemens Türkiye Sağlık sektörü 240 çalışanı ile Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep, Trabzon, Van, Diyarbakır ve Erzurum?da bulunan destek noktaları ile sektörün en geniş organizasyonuna ulaştı. Siemens Sağlık Sektörü?nün yenilikçi, dinamik, süreç odaklı organizasyonuyla Türkiye?de Pazar lideri olduğunu söyleyen Eren,?EFQM Mükemmellik Modelini yönetim modeli olarak kabul ettik. Gerçekleştirdiğimiz üstün başarılar sayesinde 2008?de Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayici ve işadamları Derneği?nin (TÜSİAD) düzenlediği Kalite Kongresi?nde Ulusal Kalite Büyük Ödülü?ne, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sağlık Sektörü layık görüldü? diyor.

Ekonomist Hastane ek – 06 Mart 2011

Facebooktwitterlinkedin

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz