Sağlıkta çevreci bir yenilik Yeşil + Hastane

  Sağlıkta çevreci bir yenilik Yeşil + Hastane

Siemens’in Yeşil+Hastane Hizmeti enerji tasarrufu ve daha düşük emisyon salımı sağlarken hastanelerin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaları için iş akışlarını ölçüyor ve düzenliyor.

Sağlık sektörünün dünyadaki en büyük Tedarikçilerinden biri olan Siemens tarafından Geliştirilen ve günümüzde önemli bir referans noktası haline gelen Yeşil + Hastane Yaklaşımını Siemens Türkiye Sağlık Sektörü Lideri Ufuk EREN Anlattı. Siemens AG Klinik Ürünler Bölümü Merkez Doğu Avrupa Ve Rusya-Merkez Asya Rusya Bölge Lideri Olarak 26 Ülkeden Sorumlu olan ayrıca TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu İcra Kurulu Başkanlığını Yürüten Eren, Yeşil + Hastane Yaklaşımını Üç ayrı bileşeni bulunduğunu söyledi Eren Sözlerini şöyle Sürdürdü; ?Bu bileşenleri Çevrecilik Verimlilik Ve Kalite Olarak Sıralamak mümkün. Siemens Sağlık?ın ?Çevrecilik? Bileşenini; sağlık sunucularının daha az enerji Tüketmesini sağlayan bina alt yapılarının kurulması ve enerji tasarrufuna imkan veren yeni kuşak manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme sistemleri ile karbon salımının azaltılmasını sağlayan çözümler olarak tanımlıyoruz. Sağlıkta IT?nın yaygın kullanımı kâğıt, film ve arşivleme işlemlerini azaltmasıyla dikkat çekerken çevreye olan etkiyi düşürmenin yanında kaynakların doğru kullanılmasıyla maliyetlerin düşmesini de engelliyor. Siemens Sağlık?ın ?Verimlilik? Bileşeni; Yeni kurulan işletme ve kurumların başlangıçta daha hızlı ilerleyebilmesi fırsatını sunarken mevcut sistemlerin de daha verimli kullanılabilmesinin yolunu açıyor. Klinik iş akışları ile klinik harici tüm operasyonların süreç bazlı prosesleri bu bileşenle tanımlanırken, ekipmanların doğru planlamayla kullanımını ve sağlık IT altyapısı ile tüm sistemlerin birbiriyle entegrasyon sağlıyor. Sürdürülen bu süreç, Tüm klinik iş süreçlerinin optimizasyonunda zaman, yer ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliğin artmasını sağlıyor.Sürdürülebilirlik yaklaşımına sahip hastanede önemli konulardan biri de çevreci ve ekonomik olmanın yanında hasta bakımında kalitenin korunmasıdır.Siemens Sağlık?ın ?Kalite? bileşeni ; hasta süreçlerinin ve bilgilerinin doğru tanımlanması,güvenli bir şekilde saklanması , gereğinde de bilgilerinin kolaylıkla ulaşılabilmesi doğru ve hızlı bir teşhis ve tedavi süreçleri için büyük önem taşır.?

Rakamlarla Sağlıkta Arge Ve Siemens

Sağlık Sektöründe ARGE Yatırımlarının %65?i yeni devrim yaratan inovatif ürünler geliştirmek üzere kullanılır. Sağlık ARGE yatırımlarına yıllık tüm dünyada yaklaşık 1 Milyar Euro Harcamaktadır. Endüstri Ortalaması %5 ila %9 iken Siemens Sağlık ARGE Harcaması Satış oranla %9 ila %11?dir. Türkiye?de yapılan klinik ve ARGE işbirliği anlaşmalarının sayısı Siemens Türkiye, Siemens Sağlık ülkeleri arasında ilk 20 içindedir.2011 hedefi ise ilk 10 Siemens Sağlık Ülkesi arasında yer almaktadır.

Yeşil + Değerlendirme (Green + Check)

Siemens?in Yeşil + Hastaneler Hizmeti enerji tasarrufu ve daha düşük emisyon salımı sağlarken hastanelerin etkinliği en üst düzeye çıkarılmaları için iş akışlarını ölçüyor ve düzenliyor. Bunun için Yeşil + Değerlendirme ile hastanelerin, çevre, kalite ve verimlilik alanlarındaki güçlü ve zayıf yanlarını gözden geçirmek ve böylece hastanelerin sürdürülebilirlik endeksini belirlemek üzere bazı çalışmalar yapılmaktadır. Yeşil+Değerlendirme süreci genel olarak şu adımlardan oluşur; ? Hastane tarafından doldurulan bir anketin değerlendirilmesi ? Projenin tüm katılımcılarıyla ön toplantı yapılması ? Kurumun tüm önemli departmanlarında yetkililerle görüşmeler ? Hastanenin sürdürülebilirlik endeksinin belirlenmesi ? Hastanenin geliştirilmesi için daha derinlikli analizler ve atılması gereken belirli adımlara ilişkin öneriler sunulması. Yeşil + Değerlendirme, Kurumun diğer hastanelere göre olan durumunun belirlenmesinin yanında içinde bulunduğu durum hakkında net bir portre çizmekle kalmaz aynı zamanda sürdürülebilir gelişme için adım atılması gereken noktalar üzerinde genel bir bakış açısı sunar.

Çarpıcı Bir Örnek: St. George Kliniği

St. George Grubu Yüksek Kalitesiyle Kurumsal prensiplerinin kilit elemanı haline getirdi. Yüksek kaliteyi yakalamak ve sürdürmek, devamlı bir gelişme süreci gerektiriyor. Bu süreçte sürdürülebilirlik endeksini ve sürdürülebilir performansın geliştirilebileceği alanları belirlemek üzere kurum, Green + Check Yürütmesi İçin ?Siemens HealthCare?i (Siemens Sağlık Hizmetleri) yetkilendirmişti. İncelemenin sonucunda St.George?un çok daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Kurumun sürdürülebilir finansal konumunun yanı sıra, hasta bakım kalitesi, iş akışı, çalışanlarıyla ve bölge halkıyla iletişimi gibi kriterleri de yüksek puanlar aldı. Green + Check, enerji verimliliği ve bilgi teknolojileri kaynaklarını ileri düzey gelişimleri olarak tanımlıyor. Bir yandan enerji fiyatları yükseliyor, öte yandan bütçeler oldukça sıkı ve kurumlar arası rekabet gıttıkce büyüyor.  Tüm bu zorluklar karsısında, St. George Yönetimi, sağlık sektöründe hali hazırdaki konumlarını sürdürmek ve tıp merkezindeki gelişime yönelik ufuk belirlemek amacıyla bir ?Green + Check? yürütülmesine karar verdi. Söz konusu kontrol , ?Siemens Sağlık Bakımı? tarafından, standartlaştırılmış. Gelişim şeması çerçevesinde, bir firmanın sürdürülebilirlik performansının 3 kategori de ölçülmesiyle gerçekleştiriliyor: Çevre, Verimlilik ve Kalite. Elde edilen sonuçlar, geliştirmeye el verişli alanların belirlenmesinde kullanılıyor. Araştırma sonuçları Leipzig?teki tıp merkezini, bakım kalitesi, hizmet verimliliği, çevre korunması ve enerji tasarrufu alanlarında ki geliştirmelere yönelik atılacak adımların zeminini sağlıyor. St.George kliniği GmbH ve Stadtisches kliniği müdürü Prof.Dr.Karsten Güldner, ?Green + Check, ileri düzey gelişmeler için 7 önlem paketi oluşturmamızı sağlaması bakımından, kurumumuz için çok değerli. Hala Siemens?in tavsiyelerini dikkate alıp, bunlara öncelik veriyoruz. Ciddi oranda enerji tasarrufları hedefi de bu tavsiyelere dahil? diyerek yeşil kontrolu hakkında ki görüşlerini anlattı. Siemens Almanya ? Sağlık Sektörü Yöneticisi Wolfgang Bayer ise, ?Gelişim için, güçlü ve zayıf yanlarınızı tespit etmeniz gerekir.Green + Check, hastane idarecilerini, kurumun, cevre, kalite, verimlilik alanlarında ki performansının net bir resmini sunmanın yanında rekabetin hangi noktasında bulunduğunu tarafsız olarak gösterir.? Açıklamasını getirdi.

Cumhuriyet, 26 Mart 2011

Facebooktwitterlinkedin

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz