Hibrid görüntülemede yeni ve devrimsel bir modalite: MR-PET

Görüntüleme dünyasında son yılların ilgiyle izlenen gelişmelerinden biri, farklı görüntüleme modalitelerinin bir araya gelerek oluşturdukları sinerjik yaklaşımlar. Anjiyografi suitlerine giren ultrasonlar, terapi planlamada hastanın aynı yatak üzerinde hem BT hem MR görüntüsünün alınması ve tabii en bilinen hibrid görüntüleme teknolojisi olan PETCT?ler, bilinen örnekler. Görüntüleme dünyasının, bir süredir heyecanla beklediği gelişmelerden biri de tümleştirilmiş MR ve PET sistemi. Böyle bir sistem, onkolojik taramalarda yalnızca manyetik rezonans görüntülemenin sağlayabildiği yumuşak doku rezolüsyonunu, yalnızca PET sistemlerinin sağladığı moleküler düzeydeki fonksiyonel bilgiyle, üstelik mükemmel şekilde birleştirme özelliğine sahip olacaktı. Ancak, bu ?evlilik?, özellikle MR sistemlerinin yarattığı manyetik alan dolayısı ile, teknolojik açıdan çok zorlu problemlerin çözümünü gerektirmekteydi. Bu problemlerin çözümünde yüksek manyetik alanlarda da çalışabilen Avalanche Photo Diode teknolojisi kullanılabiliyordu. Bu malzemenin özelliği, katı hal fiziği ile çalışan ve 9.4 Tesla gücüne kadar denenmiş bir malzeme olarak MR ile birlikte sorunsuz çalışabilmesi idi. Ayrıca, MR?da kullanılan malzemelerin, yani sistemin body ve gradient bobinleri ile MR-PET çalışmalarında tüm vücut taramalarında kullanılan alıcı bobinlerinin de, radyoaktif ışımayı en az engelleyecek özellikte olmaları gerekiyordu. Bu da, özellikle alıcı bobinlerin baştan tasarlanmasını gerektiriyordu. Geçtiğimiz yıllarda, bu güçlükler aşılarak, beklenenden de önce, MR ile PET görüntülerini eşzamanlı olarak elde edebilen ve iki teknolojiyi aynı noktada birleştiren bir sistem, konunun takipçilerine sunuldu. Bu sayede, onkoloji hastalarının MR ve PET görüntüleri eşzamanlı alınarak, tanısal amaçlı üst-üste bindirilmeleri hatasız gerçekleştirilebilmekte; özellikle MR sistemlerinin çok gelişmiş harekete dayalı artefaktları giderme algoritmalarından yararlanılarak PET sisteminin görüntü kalitesi de yükseltilmekte; özellikle tüm vücut taramalarda abdomen/prostat gibi, yumuşak doku özelliğinde olup MR ile görüntüleme kalitesi çok yüksek olan bölgelerde çok daha net anatomik bilgi elde edilebilmektedir. Üstelik bütün bunlar, tek bir sistem üzerinde, tek bir oda kullanılarak ve bir hastaya ayrı zaman dilimlerinde randevu vermek yerine, tek bir randevu ile ve en önemlisi hastaya PET haricinde verilen dozun önüne geçilerek sağlanabiliyor. Böyle bir sistemden uzun vadede beklentiler ise, daha da ileri düzeyde: Özellikle yeni bio-marker?ların gelişmesi ve PET?ten gelen moleküler bilgilerin MR?dan gelen bulgular ile birleştirilmesi sonucu, bugün hayal dahi edemediğimiz yeni ve erken tanı yöntemlerinin gerçekleşmesi yönünde. Bu sayede nörodejeneratif hastalıkların, baş/boyun kanserlerinin, kardiyak değerlendirmelerin, karaciğer metastazının, kolorektal kanserin, pelvik (prostat, serviks, yumurtalıklar) onkoloji değerlendirmelerinin, kemik ve yumuşak doku lezyonlarının tanısı daha erken ve daha ileri düzeyde koyulabilecek.Facebooktwitterlinkedin

Etiketler:, ,

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz