İçerik etiketlendi: ‘sağlıkta yeni iş modelleri’

COVID-19,sağlıkta yeni iş modelleri,virüs sonrası sağlık sektörü

Yaşam Bilimleri Sektöründe COVID-19 sonrası Yeni İş Modelleri Perspektifleri

İnsanoğlu, Covid-19 pandemisinin yarattığı sismik şok ile mücadele içerisinde. Bu süreçten, kayıplar versek de başarıyla ve değişen bir dünya ile çıkacağız. Bu değişecek dünya düzeninde en önemli görevlerden biri de Yaşam Bilimleri Sektörüne ait olacak. Yaşananlardan sonra gözler bu sektöre daha fazla yönelecek ve beklentiler artacak. Yaşam Bilimleri Sektörü ‘Yeni normal’e nasıl hazırlanmalı, hangi soruları sormalı ve inovasyonu hangi alanlarda aramalı; tüm bunları aşağıdaki 5 ana başlıkta incelemek gerekecektir:

1) Operasyonel Etkinlik

Dönüşümü fonlama amacıyla operasyonel etkinliği arttırmak gerekiyor

a) Satış temsilcileri (ilaç, tıbbı cihaz ve sağlık hizmet sunumu firmaları için) doktorları ziyaret edip bizzat ürün sunumu yapamayınca değer aktarımını nasıl yapacaklar?
İlaç satış ve pazarlama için satış temsilcilerine ayrılan bütçe 12 milyar USD’dir.

b) Hastalar klinik çalışmalara katılım için doktorlara gidemiyor. Klinik çalışma hastaya nasıl gelecek?
ABD ve AB’de hastaların yüzde 47-69’u mevcut klinik çalışmalara devam etmek istemiyor.

c) İş dünyası sanal ortama geçince Yaşam Bilimleri firmaları operasyonlarını nasıl tasarlamalı?
400 milyon iş dünyası temsilcisi ve tüketici, bilgi paylaşımı amacıyla bu alanda özel sanal uygulamalar kullanıyor.

d) Yaşam Bilimleri firmaları için fiziki yapılardan kurtulup “asset light” (hafif varlıklı, mülksüzleştirme) yapıya geçiş fırsatları nelerdir?
10-17 Mart tarihleri arasında Cleveland Clinic Sağlık Sisteminde tele-sağlık hizmetlerine talep 15 kat arttı.

2) Sürdürebilir kişiselleştirilmiş sağlık

Sürdürebilir kişiselleştirilmiş sağlık için iş modelleri transformasyonu

a) Hastaları hastalıklarını kendilerinin yönetebilmesi için hangi hizmetler ve araçlar yardımcı olacak?
ABD’de hastaların ilaçlarını doğru kullanmamaları sebebiyle ortaya çıkan yıllık önlenebilir maliyet 100 milyar USD’dir.

b) Firmalar, tedarik zincirlerinin daha lokal olması için nasıl bir çaba gösterecekler?
Çin, global 370 önemli ilaç içeriği için dünyadaki üretim tesislerinin yüzde 15’ine sahip.

c) Yaşam Bilimleri firmaları sundukları değerler için nasıl ödeme alacaklar
ABD’de 2014-2019 arası yeni moleküllerin yalnızca yüzde 10,5’i “çıktı bazlı anlaşmalar” kapsamına alınmıştır.

d) Firmalar yeni iş modellerine göre güvenli ve doğru inovasyonlara nasıl ulaşacaklar?
Örneğin, son 5 yılın ortalamasına baktığımızda daha tedavi odaklı biyofarmanın getirileri yüzde 73 iken daha düşük odaklı olanların ise yüzde 51 idi.

3) Ölçek ekonomisi

Ölçek ekonomisine hızlı varmak için Global Sağlık Ekosisteminde satın alma, birleşme ve iş birlikleri

a) Yaşam Bilimleri firmaları başarıyı yakalamak amaçlı ihtiyaçları olan dijital araçlar için ne tür organizasyonlarla iş birliği yapmalı?
2019 yılında ABD’deki Risk Sermayesi şirketlerinin Dijital Sağlık Startup’larına yaptığı yatırım miktarı 7,4 milyar USD’dir.

b) Yaşam Bilimleri Kuruluşları arasında veri alışverişi ile ortaya çıkabilecek fırsatlar nelerdir?
İngiltere NHS’in elindeki veri ile yıllık 4,6 milyar USD’lik yapay zekâ ve kişisel sağlık uygulamaları geliştirilebilir.

c) Yaşam Bilimleri firmaları nasıl daha fazla dış inovasyon metodolojisinden faydalanabilir?
2021 yılında en büyük 12 biofarma firmasının satış gelirinin yüzde 66’sı dış inovasyon sonucu ortaya çıkan ürünlerden olacak.

d) Değişen sağlık hizmetleri dünyasında firmalar ne tür yenilikleri, yetenekleri bünyesine katmalı?
Tüketicilerin yüzde 65-75’i kişisel biometrik verilerini, kendi ürettikleri çıktıları ve genetik bilgilerini paylaşmaya istekli.

4) Verinin özgürleştirilmesi

Aksiyona geçilebilir sağlık sistemi için verinin özgürleştirilmesi

a) Yaşam Bilimleri firmaları tedarik zincirlerinde baştan sona görünürlük yaratmak için hangi adımları öncelendirilmeli?
İlaç üretiminde taşere etme 2019’da yüzde 26 iken 2023’de beklenti yüzde 28.

b) Uzaktan izleme gibi dijital hizmetlerden (geleceğin ürünleri) firmalar nasıl para kazanabilecek?
Klinik çalışmaların yüzde 10-15’inde giyilebilir teknolojiler kullanılmaktadır.

c) Ne tür veri daha değerli?
2025 yılında yıllık sağlık verileri 8,5 kat artacak.

d) Yaşam Bilimleri firmaları veriye sahip olmaktansa ihtiyacı olan veriye ulaşma modellerine nasıl geçecekler?
200’ün üzerinde firma elektronik sağlık verisi ticareti yapmaktadır.

5) Güven inşa etmek
Regülatif riskleri ve paydaşların algısını yöneterek güven inşa etmek

a) “Yeni normal” için firmalar, hızlı ürün onayları alabilmek için regülatörlerle nasıl çalışacak?

b) Yaşam Bilimleri firmaları gelecekte büyümeleri için kalite ve compliance’a (uyumluluk) nasıl yatırım yapacaklar?

c) Firmalar kendi çalışmalarını yeni ve daha esnek regülasyonlara karşı nasıl değiştirecek?
Mart sonunda Covid-19 salgını ile ilgili tıbbi cihazlar için İngiltere fast-track (hızlı geçiş) onay mekanizmasını devreye aldı.

d) Sağlık verisi ve cihazlar internet korsanları için değerli hedef haline gelirken firmalar siber güvenliklerini nasıl güçlendirecek?

Devamını Oku Yorum Yok