Erken teşhis gelecekte daha da önemli olacak

2008 yılında Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aldığı bazı kararlar ve global ekonomik krizden etkilenen Türkiye ekonomisi sebebiyle sağlık sektöründeki yatırımlarda 2009 yılında ciddi bir daralma söz konusu olmuştu. 2009 yılında daha önceden kararı verilmiş olan özel sağlık yatırımları yapılmış, yeni özel sağlık yatırımları yapılmamıştı. Kamu sektörü yatırımları ise bir miktar artmakla beraber birçok öteleme ve gecikmeden dolayı gerçekleşemedi.  Özellikle görüntüleme teknolojileri sektörü 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 civarında küçüldü. 2010 yılında sağlık sektöründe 2009 yılına göre yüzde 8’lik bir büyüme bekleniyor. Artan nüfus ve yaşlanan nüfus nedeniyle sağlık hizmetlerine olan talep hiçbir zaman azalmayacağı için sağlık sektöründeki yatırım cazibesi her zaman mevcut. Sürekli iletişimde olduğum sektör yöneticileri de 2010 ve 2011 için hem özel sektör hem de kamuda büyüme beklediklerini dile getiriyorlar. Özellikle kamunun özel sektörden daha fazla büyüyeceği genel bir kanı. Ancak hem kamu hem de özel sektör ve üniversitelerinin büyümesi önünde çeşitli engeller mevcut. Bunlara bir sonraki yazımda değineceğim. Şimdi önümüzdeki dönemde öne çıkacak bir alan hakkında yazmak istiyorum. Sektörün uzun vadeli hedefinin erken teşhisin önemini daha belirgin hale getirip uzun vadeli sağlık hizmetleri stratejilerini hayata geçirmek kaydıyla daha kaliteli bir yaşam sunmak olduğunu düşünüyorum. Erken teşhis toplam sağlık zincirinin en önemli halkası olacak. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar için “entegre teşhis” portföyünü sağlık hizmetleri süreçlerinin etkin kullanımına sunmak en önemli hedef haline geldi. Yine de ülkemizde bu konuya yeterince önem vermiyoruz. Erken teşhisin toplam sağlık maliyetini azaltıcı yöndeki etkisi konusunda, toplumda ve sağlık karar vericilerindeki farkındalığın artması gerekiyor. Bu konu çok önemli çünkü sağlıkta kısa vadeli strateji ve uygulamaların yanında, orta ve uzun vadeli strateji ve uygulamalar yapılmalı ve takip edilmeli ki toplum sağlığı genel bir ilerleme gösterebilsin.Facebooktwitterlinkedin

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz