Sağlığın geleceği için Yeşil+ hastaneler

Sağlığın korunmasında kritik öneme sahip hastanelerin sağlıklı işletilmesi de aynı derecede önem taşıyor. Siemens, sağlık kuruluşlarının sürdürülebilirliğine hizmet edecek bir dizi stratejik danışmanlık hizmeti sunuyor. Sonuçları itibariyle değerlendirildiğinde insan sağlığını korumanın önemi aşikar. Bu önemli görevi yerine getirecek mekanizmaların ya da daha açık olarak sağlık kuruluşlarının sağlıklı bir şekilde varlıklarını sürdürmeleri bu önemli görevin yerine getirilmesi açısından kritik. Buradaki sürdürülebilirlik tanımı, daha iyi ve bedel olarak daha erişilebilir sağlık hizmetlerinin sağlanmasını hem de işleyişlerindeki iyileştirme ile sağlık kuruluşlarının daha karlı işletmeler haline gelmesini sağlamayı kapsıyor. Özellikle yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte sağlık hizmetleri maliyetleri yükselirken Siemens, daha gelişmiş sağlık teknolojilerini ve daha verimli bilgi teknolojisi çözümlerini devreye alarak iki yönlü fayda sunmaya dayanan bir strateji takip ediyor. Bu strateji, tedavi sırasında ve sonrasında sağlık hizmetlerinin kalitesini olduğu kadar sağlık kuruluşlarının iç süreçlerini de iyileştirecek inovatif çözümler oluşturarak sistemin sürdürebilirliğine hizmet etmeyi hedefliyor. Daha keskin teşhis koymaya olanak tanıyan görüntüleme ve laboratuar sistemlerinden işletme verimliliğine kadar uzanan çözüm portföyü, özellikle finansal kaynaklarda tasarruf sağlamayı ve sağlanan bu tasarrufun hayat kurtarmaya hizmet edecek yeni yatırımlara yönlendirilmesi ile bu hedefe hizmet ediyor. Siemens?in müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla geliştirdiği Yeşil+ değerlendirmesi, hastanelerin gelişimlerini kesintisiz bir biçimde sürdürmeleri için iyi bir analiz sağlıyor. Siemens Yeşil+ değerlendirmesi, hastanelere ekonomik ve ekolojik hedeflerine ulaşmada tam destek veren; çevre, kalite ve verimlilik alanlarında altyapılarını düzenleyen, standardize edilmiş değerleme yöntemi. Bu bağlamda Siemens, müşterileriyle ortaklaşa atacağı adımları belirleyip, onları stratejik finansal danışmanlık hizmetler alanlarında koordineli olarak portföyüyle tanıştırabiliyor. Bu stratejik finansal danışmanlık hizmetleri, proje finansmanı, finansal kiralama (leasing), kurumsal krediler, ihracat sigorta kredileri ve uluslar arası finans kuruluşları (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) kaynaklı kredileri kapsıyor.
Çözümleri ile sağlık kuruluşlarına verimliliği artıran Siemens, Yeşil+ Hastaneler değerlendirmesi ile sürdürülebilir hastaneler yaratıyor.
Sağlık hizmeti tedarikçileri için dikkat çekici bir destek Sağlık hizmetleri tedarikçileri bu tür işbirliklerinden farklı biçimlerde fayda sağlıyor. Ana hatları ile ortaya koymak gerekirse, Siemens ile çalışan bir hastane kurulması ve uzun süreli uygulama desteğinin verilmesi ile verimli bir işletme olarak tutulmasından tek bir tedarikçi ile kalıcı ilişki kurmaya dayanan iş modeline kadar bir dizi etkenden olumlu etkileniyor. Bunun en ölçülebilir göstergeleri, kazanılan zaman ve para. Yeşil+, sağlık hizmeti tedarikçilerini bu iki ölçülebilir kriter ile ilgili daha iyi sonuçlara ulaştırmanın yanı sıra sağlık hizmetlerinin başarısı ile doğrudan ilgili olan ortam faktörü ile de yakından ilgileniyor. Sadece klinik süreçleri de sınırlı kalmayan Yeşil+, hasta ile iletişime, bina yapısına ve çevre dostu bir sistem oluşturulmasına kadar hastanın iyileşmesiyle bağlantılı diğer etkenleri de ele alıyor. Almanya?da Leipzig?deki St.Georg Medical Center ve Hamburg-Eppendorf?daki University Medical Center, yaptıkları işleri Yeşil+ değerlendirmesinden geçen ilk tesisler oldu. Sağlığın koruyucu hekimlik ve ilaç tedavisi ile sınırlı olmaması, bu çabanın rekabet avantajına dönüştürülmesi için iyi bir zemine sahip olduğunu gösteriyor. Bir bakışta Yeşil+ süreci Yeşil+ değerlendirmesi ile ilgili bütün süreç aşağıdaki akışta açıkça görülüyor. Konu:
  • Hastanenin sürdürülebilirlik performansını belirlemek.
  • Çevresel boyutları, süreçlerin verimliliğini ve bakım kalitesini saptamak.
Çözüm:
  • Siemens?in Yeşil+ değerlendirmesinin yapılması
Sonuç:
  • Bir hastanenin sürdürülebilirlik anlamında ulaştığı noktanın kapsamlı bir değerlendirmesinin elde edilmesi
  • Hastane özelinde güçlü ve zayıf yanların tam olarak belirlenmesi
  • Sürdürülebilirlik anlamında daha yüksek skor elde edebilmek için çevre koruma, süreç verimliliği ve bakım kalitesini daha ileri götürecek önlemler hakkında bilgi edinilmesi.
Sağlığı olduğu kadar geleceği de dikkate almak 3 binden fazla çalışanı olan ve yıllık cirosu 220 milyon euro olan St.Georg Medical Center?ın yöneticisi Profesör Karsten Güldner finansal sonuçlardan ziyade ağaçlardan bahsediyor. Güldner, birkaç sene önce orman ekosistemi ile ilgili bir çalışma başlattığını ve araştırmanın yürüyüş yollarının çevresinde çok az sayıda nadir ağacın bulunduğunu ortaya çıkardığını belirtiyor. Leipzig?in 800 yıllık bu sağlık kuruluşunun başındaki yöneticinin bu çevre hassasiyeti, hastanelerin kapsamlı sürdürülebilirlik analizinin yapılmasını sağlayan Yeşil+?nın ugulamasının önünü aça önemli bir olanak. Analizin hem çevre hem de sağlık süreçlerini ele alıyor olması, sağlık kuruluşunun performansının bütün bu etkenlere bağlı olduğunu bilen Güldner?in ilgisini çeken asıl etken oluyor. Bunun sonucunda 2010?da imzalanan anlaşma ile St.Georg Yeşil+ testinden geçen ve zaman içinde bunu tamamlayan ilk hastane oluyor. Özellikle enerji verimliliği ve bilgi işlem altyapısı alanında önemli adımlar atmış olan sağlık kuruluşu, 33 puanlık ortalamanın çok üzerine çıkmayı başararak 57 puan elde ediyor. Bu hastanenin performansının bir göstergesi olmakla kalmayıp gelecekte atılmasında yarar olan adımlar konusunda da fikir veriyor. Analizin ardından, St.Georg hastanesi Siemens ile birlikte zaten iyi olan enerji dengesini daha da iyileştirmek için yerel elektrik üreticileri ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Hamburg?daki University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) 8 bin çalışanı ve 2005?te 468 milyon euro olan cirosunu 2010?da 720 milyon euro?ya ulaştırmış bir sağlık kuruluşu olarak oldukça büyük kabul edilebilecek St.Georg?a göre daha da büyük. Sağlık sistemindeki rekabetin arttığını tespit eden Hamburg kent yönetiminin yaptığı yatırımla 2009?da yeni ve modern bir hastane binası açan UKE, eski binalarını da koruyarak faaliyetlerini sürdürüyor. Enerji verimliliği dikkat çekici bir hareket alanı UKE CEO?su ve Tıbbi Direktörü Profesör Jörg F. Debatin, son birkaç yıldır sürdürülebilirliğin gündemlerinin üst sıralarında yer aldığını ve bakım kalitesinin hala kendileri için en önemli öncelik olduğunu belirtiyor. UKE?nin testten 72 puan ile çok yüksek bir başarı seviyesi ile çıkması, verimlilik ve çevre dostluğu alanlarının kol kola ilerlemesini sağlayan adımlardaki başarının göstergesi. Hastane genelinde kullanılan Siemens Soarian bilgi sistemler, kablosuz erişim ile birlikte bakım kalitesini yükseltirken büyük ölçüde kağıttan arındırılmış bir ortam oluşturmayı sağlıyor. İlaçları büyük ambalajlarda alması, hastanenin yılda 1,5 ton paket atığı tasarrufu gerçekleştirmesini sağlarken çevre konusundaki bir diğer önemli adımı, bisiklet kullanılmasının teşvik edilmesi oluşturuyor. Bisiklet kullananlara tamir masraflarından tasarruf için kupon vermeye kadar uzanan uygulamalar gerçekleştirilirken dev kampus içinde hasta, ziyaretçi ve çalışanların ulaşımını hidrojen kullanan otobüslerin sunduğu servisle karşılıyor. Debatin bu alanlardaki performanslarının iyi olduğunun farkında olduklarını vurgularken enerji yönetimi alanında hala gidecek mesafeleri olduğunu fark ettiklerini kaydediyor. Şiddetli güneş alan bir binada konumlandırılmış olan veri merkezinin kalın duvarlı ve daha az güneş alan bir sığınağa taşınması üzerinde durulan konulardan. Bunun veri merkezinin soğutulması ile bağlantılı enerji tüketimini aşağı çekmesi önemli bir kazanım olacak. Analizin sonucunda ortaya çıkan yeni fikirler arasında Yeşil Bina Monitörü?nün kurulmasından ısıtma/soğutma işinin daha verimli yapılması için yüksek verimlilikli karma ısıtma, soğutma ve enerji santralinin yapılması ile kaynaklardan tasarruf edilmesi. Asıl olan rekabet gücün koruma mekanizmaları Yeşil+ değerlendirmesi, sağlık sektöründe günümüzde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında daha büyük önem taşıyan bir araca dönüşüyor. Sağlık alanı şimdiye kadar olmadığı kadar yüksek bir rekabete konu oluyor ve bu sağlık kuruluşlarının ya da hastanelerin iş yapış tarzını önemli bir değişim alanı haline getiriyor. Rekabet gücünü artırmak için sürekli iyileştirmenin gerekliliğinin fakrında olan hastane yöneticileri, kurumlarının güçlü ve zayıf taraflarını gözden geçiriyor, çevre, kalite ve verimlilik açısından gelecek adımlarını planlıyorlar. Enerji fiyatlarının artışına karşılık bütçenin daraldığı bir tabloda kurumlar arası rekabetin durmaksızın büyümesinin yarattığı zorluklar karşısında günümüzün modern hastaneleri tıbbi kapsamı aşarak hizmet alanını genişlemek durumunda kalıyor. Kârlılık, demografik gelişme ve kalifiye teknik personelin kazanımı hastanelerin göğüslemesi gereken temel sorunlar. Yeşil+ değerlendirmesi, bütün bu sorunların değerlendirmesi kadar var olan koşullarda yapılabilecekleri sıralama ve geleceğin daha iyi bir zemine atılması için de iyi bir araç durumunda. Yeşil+ değerlendirme nasıl işler?
  • Yeşil+ Değerlendirme hastanelere öz denetim imkanı sunan, iyileştirme potansiyelinin açığa çıkarılması ile ekonomik ve ekolojik hedeflerin gerçekleştirilmesinde önayak olan standardize edilmiş bir değerleme metodudur. Bu süreçte çevre, kalite ve verimlilik bileşenleri incelemeye tabi tutulur.
  • Bileşenlerden elde edilen ana veriler test edilir ve hastanenin tüm bölümlerinin yetkili mercilerine danışılarak değerlendirmeye alınır. Enerji verimliliği, binanın altyapısı, iletişim, iş akışı ve tıbbi tekniklerle ilgili veriler teyit edilir.
  • Araştırma sonuçları ?Yeşil+ Skoru? (Green+ Score) olarak adlandırılan sürdürülebilirlik endeksini ortaya koyar. Söz konusu endeks hastaneye özel, bireysel bir analiz olup, ?Green+ radar? sistemiyle kurumun güçlü ve zayıf taraflarını ortaya çıkarır. Bu da iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesine yardımcı olurken hem hastaların yararına, hem kurumun iktisadi çıkarına, hem de çevrenin korunmasına hizmet eder.
?Sağlıkta verimliliğin önemi daha da artacak? Siemens Sağlık Sektör Lideri Ufuk Eren Sağlık artan nüfus ve şehirleşme oranları nedeniyle önemini her geçen gün artırıyor. Dünya nüfusunun 7 milyarı aştığı şu günlerde yaşam koşulları hasta sayısındaki artışı tetikliyor. Böyle bir ortamda sağlık işletmelerinin verimlilik oranlarını yukarı çekmesi gerekiyor. Verimliliğin ise yalnızca tedavi edilen hasta sayısındaki artışı değil, cihaz ömürleri ve enerji tüketimi gibi temel maliyetleri de kapsaması gerekiyor. Günümüzdeki trendlerin bunu destekleyici bir konumda ilerlediğini söylemek mümkün. Bizim Siemens olarak Yeşil+ Hastaneler yaklaşımı altında sunduğumuz çözümler vb. uygulamalar gelişimi destekleyici önemli hareketler olarak öne çıkıyor. Yakın gelecekte, ülkemizde ilk örneklerinin görülmeye başladığı kamu-özel sektör ortaklığındakiler gibi yeni yatırımlarla beraber verimlilik odaklı, mevcut yaptırımın değerini yükseltici çalışmalarla daha sık karşılaşmaya başlayacağız. Fortune, Mart 2012
Facebooktwitterlinkedin

Geri Bildirim gönder...

Yorum Yaz